Новини
18.10.22

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ГЕНЕРУЮЧИХ УСТАНОВОК ПРИВАТНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ!

12 жовтня 2022 року набули чинності зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії (постанова НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії» від 05.10.2022 №1272).

Зокрема, зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ) наступні:

  1. Постачальник універсальних послуг купує електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватного домогосподарства, у обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством.

При цьому, зміни передбачають те, що плата за вироблену електричну енергію за укладеними договорами про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом не нараховуватиметься у тому разі, якщо обсяг місячного споживання електроенергією приватним домогосподарством дорівнює нулю.

  1. Звертаємо вашу увагу на те, що відповідно до затверджених змін, величина встановленої потужності генеруючих установок приватного(-их) домогосподарства(-в) наразі визначається на підставі паспортів точок розподілу як сумарна потужність встановлених генеруючих установок за всіма площадками вимірювання приватного(-их) домогосподарства(-в), які належать індивідуальному побутовому споживачу на всій території України, в тому числі на праві спільної власності (спільне майно), і не може перевищувати встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, визначеної Законом України «Про альтернативні джерела енергії».
  1. Постановою змінено і порядок активації Договору купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом:

Так, з метою продажу електричної енергії, виробленої генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства, за «зеленим» тарифом побутовий споживач надсилає звернення до постачальника універсальних послуг щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) за формою, наведеною в додатку 13 до ПРЕЕ. До заяви-повідомлення споживач має надати:

  • копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, право власності на житловий будинок та інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства;
  • копію паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії приватного домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;
  • копію технічного паспорта на житловий будинок або інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(-их)  встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-и);
  • інформацію банку (у тому числі роздруковану з мережі інтернет) про банківські реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію;
  • згоду членів приватного домогосподарства та копії їх індивідуальних податкових номерів (довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків).

У заяві-повідомленні побутовий споживач обов’язково зазначає банківські реквізити рахунку для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію.

Побутовий споживач може надати звернення щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з доданими документами та паспорт точки розподілу (передачі) електричної енергії до постачальника універсальних послуг особисто, або через уповноваженого представника, або надіслати його поштою рекомендованим листом з описом вкладення, або в електронній формі за допомогою онлайн-сервісів.

За відсутності зауважень постачальник універсальних послуг реєструє заяву повідомлення протягом 3 робочих днів від дати отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення.

У разі ненадання індивідуальним побутовим споживачем повної інформації та/або всіх документів, передбачених цими Правилами, або виявлення перевищення величини встановленої потужності генеруючих установок, постачальник універсальних послуг протягом 3 робочих днів з дня отримання звернення щодо розгляду заяви-повідомлення надає такому споживачу повідомлення про необхідність усунення недоліків протягом 10 робочих днів.

У разі усунення недоліків, про які було повідомлено побутового споживача, протягом 10 робочих днів постачальник універсальних послуг реєструє заяву-повідомлення в день отримання документів, які підтверджують усунення недоліків.

У разі неусунення побутовим споживачем виявлених недоліків після спливу 10-денного строку постачальник універсальних послуг відмовляє в реєстрації заяви-повідомлення, про що повідомляє побутового споживача.

З повним текстом постанови можна ознайомитися за посиланням: «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії».

В свою чергу, ТОВ «ЖОЕК» є ліцензіатом з провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії і працює виключно в правовому полі, керуючись законодавством України.

Працюємо, сплачуємо податки, підтримуємо енергетичний фронт країни!