Укладення договорів

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОНЛАЙН

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ЗАЯВКИ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ

 

Бланки договорів для постачання електричної енергії

ДОГОВІР про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг – побут (редакція діє з 10.01.2024)

Порядок електронного документообігу (УП)

Порядок електронного документообігу (ВП)

Договір постачання електричної енергії споживачу ВЦ (редакція діє з 01.07.2020 року)

Заява приєднання до договору про постачання електричної енергії

 

Додатки до договорів про постачання електрично енергії / постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва (Додаток до Договору про постачання електричної енергії споживач

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за механізмом самовиробництва (Додаток до Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг)

Додаток №1 до договору про купівлю-продаж (Дані генеруючої установки, установки зберігання)

Додаток №2 до договору про купівлю-продаж (Дані по Постачальнику послуг комерційного обліку)

 

Попередні редакції договорів

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (для побутового споживача) (редакція з 12.10.2022 по 30.06.2023)

Заява – приєднання для непобутового споживача (редакція з 12.10.2022 по 30.06.2023)

Типовий договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (редакція діє з 01.01.2019 року по 30.06.2020 року)

Договір про постачання електричної енергії споживачу (редакція діє з 01.01.2019 року по 30.06.2020 року)

Заява-приєднання до Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (редакція діяла з 01.07.2022 по 15.08.2022)

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (для побутового споживача) (редакція діяла з 01.07.2020 по 12.10.2022)

Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (редакція діяла з 01.07.2020 по 12.10.2022)

Заява – приєднання (редакція діяла з 15.08.2022 по 12.10.2022)

Заява-приєднання до Договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (редакція діяла з 15.08.2022 по 12.10.2022)

 

У відповідності до вимог п. 8 Постанови НКРЕКП від 14.03.2018р. №312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг укладається шляхом приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, опублікованого в засобах масової інформації та на веб-сайті постачальника, шляхом оплати рахунка, отриманого від постачальника універсальної послуги, або фактичного споживання будь-яких обсягів електричної енергії, або підписання заяви-приєднання до умов договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг.

Згідно п.1.2.7 Правил роздрібного ринку електричної енергії постачання електричної енергії здійснюється електропостачальником на підставі договору про постачання електричної енергії споживачу, який розробляється електропостачальником на основі Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу (додаток 5 до цих Правил) та укладається в установленому цими Правилами порядку. Пунктом 1.2.8 Правил роздрібного ринку електричної енергії передбачено, що постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, який розробляється постачальником універсальних послуг на основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг (додаток 6 до цих Правил) та укладається в установленому цими Правилами порядку. Постачальник універсальної послуги не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, електроустановки якого розташовані на території діяльності постачальника універсальної послуги, в укладенні такого договору.

Розділом III Правил роздрібного ринку електричної енергії визначені умови постачання електричної енергії на роздрібному ринку.

Укладення споживачем договору про постачання електричної енергії споживачу або договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг відбувається шляхом приєднання споживача до договору на умовах обраної споживачем комерційної пропозиції, для чого споживач подає такому електропостачальнику заяву-приєднання.

Електропостачальник може відмовити, якщо споживач не відповідає критеріям, встановленим для споживача універсальної послуги, та/або об’єкт споживача не відповідає критеріям, зазначеним в обраній комерційній пропозиції.

Якщо сторони дійдуть згоди на інших умовах, які не передбачені публічними комерційними пропозиціями відповідного електропостачальника, вони мають укласти договір у паперовій формі, зазначивши умови комерційної пропозиції.

Споживач перед укладенням договору про постачання електричної енергії має обрати відповідну комерційну пропозицію та зазначити її у заяві-приєднані до умов договору постачання електричної енергії споживачу. Така комерційна пропозиція є невід’ємним додатком до договору.

За наявності публічних комерційних пропозицій електропостачальник розміщує на своєму веб-сайті та в центрах обслуговування споживачів бланк заяви-приєднання до договору постачання електричної енергії споживачу, яка має містити такі дані:

1) найменування електропостачальника;

2) адресу веб-сайту електропостачальника;

3) обрану комерційну пропозицію;

4) прізвище, ім’я, по батькові споживача (для фізичних осіб) або назву (для юридичних осіб);

5) паспортні дані, ідентифікаційний код (за наявності) (для фізичних осіб) або витяг, або довідку, або копію виписки з ЄДР (для юридичних осіб) споживача;

6) вид об’єкта;

7) адресу об’єкта, ЕІС-код об’єкта (площадки вимірювання);

8) найменування оператора, з яким споживач уклав договір про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;

9) ЕІС-код як суб’єкта ринку електричної енергії, присвоєний в установленому порядку;

10) інформацію про наявність пільг/субсидії (у разі укладення договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг).

Разом із заявою-приєднанням споживач також надає:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника – для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності;

витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

інші документи, передбачені цими Правилами;

2) для фізичних осіб:

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи – платника податків або реєстраційний номер картки платника податків, або копію паспорта (від фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи – платника податків не вимагається);

3) у визначених законодавством випадках – копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики);

4) документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код).

Споживач, обравши комерційну пропозицію, надає електропостачальнику заповнену заяву-приєднання разом із необхідними для укладення відповідного договору документами.

Електропостачальник, отримавши заяву-приєднання, протягом трьох робочих днів перевіряє можливість приєднання споживача до умов договору на умовах обраної комерційної пропозиції.

У разі неможливості приєднання споживача до умов відповідного договору на умовах обраної комерційної пропозиції електропостачальник письмово протягом трьох робочих днів від дня отримання заяви-приєднання повідомляє заявника про відмову в укладенні відповідного договору та повертає йому документи, які були надані разом із заявою-приєднанням.

Договір про постачання електричної енергії споживачу є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, та вважається укладеним з дати відкриття особового рахунка за об’єктом споживача або внесення змін до такого особового рахунка, про що споживач інформується у передбаченому договором порядку.

Разом із заявою-приєднанням новий споживач постачальника універсальних послуг додатково надає такі документи:

1) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з Інтернету, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;

2) для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);

3) копію документа, яким визначено право власності чи користування (оренда, позичка, управління тощо) на об’єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта);

4) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо наявність такого дозволу є обов’язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках – копію декларації про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок).

 

Договір про постачання електричної енергії споживачу містить такі істотні умови:

 • загальні положення;
 • предмет договору;
 • умови постачання;
 • якість постачання електричної енергії;
 • ціна та/або порядок її розрахунку, порядок обліку та оплати електричної енергії;
 • права та обов’язки споживача;
 • права і обов’язки електропостачальника;
 • відповідальність сторін;
 • порядок зміни електропостачальника;
 • порядок врегулювання спорів;
 • умови форс-мажорних обставин;
 • строк дії договору;
 • реквізити сторін;
 • порядок організації комерційного обліку електричної енергії та надання даних комерційного обліку електричної енергії відповідно до забезпечення послуг комерційного обліку;
 • інші умови.